Tagarchief: Willem de Bom

3 VERZEN VAN LIEFDE EN LEED WILLEM DE BOM

 

3 VERZEN VAN LIEFDE EN LEED
WILLEM DE BOM
I
Waar ik ook moge zijn of gaan,
waarheen ik mijne blikken richt*
ik zie Haar beeltnis vóór me staan,
Haar ogen en Haar aangezicht.
Ik volg haar mee in wat ze doet
in dromen, denken, voelen, lijden
en, in gedachten, schenk ik moed
en troost, gezeten aan Haar zijde.
Mijn blikken storten in de Hare
een tere streling voor Haar wee,
alsof het zoete zalving ware,
die onrust wendt tot stillen vrée.
Als trouw, mijn hand de Hare klemt,
brengt zij het warme stralen over
mijns harten , dat haar vredig stemt
en opknapt zoals lentetover.

II
Willem De Bom
Leg vrij op mijne borst uw lief en lijdend hoofdje,
ontlast in mijne ziel uw wreed gemarteld hart,
druk zacht in trouwe handen uw handjes bleek en teder.
en laat mij van uw lippen drinken uw bittre smart…

Uw wonderzoete stem klinkt mij als lenteklokjes
die, hoopvol, openluiden een leven nieuw en jong
’t is thans of in mijn herfsttuin smartenevels weken
en daar, in warme zon, een lentevogel zong 1. .

III
Willem de Bom

Mijn ziel de haven is, waar geene stormen woeden,
waar vredige kalmte heerst, ondanks het krljgsgeweld.
O wrak der levenszee, drijf vrij die haven binnen
gij vindt daar stille rust, daar zijt gij dra hersteld…

Mijn ziel gelijkt nu weer een rare donderroede
die trekt beslist tot zich het vuur van diepe smart
om langzaam-aan een levensvreugdig licht te wekken
in ’t jong en lijdend brein, in ’t fel geschokte hart…

Mijn ziel is thans een tuin waar geurge bloemen bloei
waar rood en groen en blauw in gouden glansen staan,
waar blijde vogels ks.veelen van nieuwe levensvreugden ,
waar schone dromen kiemen en …..in den niet vergaan –

Nieuwjaarskaart zonder datum verstuurd rond 1925

 

Advertenties

Bij ’t krijgswee ruist een stille beé… Willem de Bom

Bij ’t krijgswee ruist een stille beé…
(Aan de Wester.Schelde)

De rode westerzon doorgloeit het donkre zwerk,
en, plechtig, sleept haar kleed van bloedge panden
naar ’t peilloos diep van heimnisvolle landen,
waarover tragisch doft des krijgs vernielingswerk.

Een stroom van glimmend bloed zeeft door den schaduwdijk
des horizons, zich mengend met de baren
der bange Scheld’, waarop onz.’ oogen staren
die, schrikkend, dromen gaan van krijgswee, dood en lijk
En pijnlijk kreunt ’t eentonig golfgeklater,
van diepe mensensmart doordrenkend ’t eenzaam oord

Thans zwijgt ’t kanon: het vredig Scheldewater,
’t donkrend schemeruur vloeit kalm en ongestoord.

En uit het stil geruis een bede gaat er
voor eeuwgen wereldvreè, die zacht ons ziel bekoort.
Antwerpen.
WILLEM DE BOM

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Vlaamse_schrijvers

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918

nieuwjaarskaartje 1911

 

Bij ’t krijgswee ruist een stille beé. Willem de Bom

Bij ’t krijgswee ruist een stille beé…
(Aan de Wester-Schelde) Willem de Bom

De rode westerzon doorgloeit het donkre zwerk.
en. plechtig sleept haar kleed van bloedge pand.
naar ’t peilloos diep van heimnisvolle landen
waarover tragisch doft des krijgs vernielingswerk.

Een stroom van glimmend bloed zeeft door den schaduw
des horizons zich mengend met de baren
der bange Scheld, waarop ons ogen staren
die schrikkend dromen gaan van krijgswee dood en lijken.
En pijnlijk kreunt ’t eentonig golfgeklater
van diepe mensensmart doordrenkend ’t eenzaam oord.

Thans zwijgt ’t kanon: het vredig Scheldewater
in ’t donkrend schemeruur vloeit kalm en ongestoord….

En uit het stil geruis een bede gaat er
voor eeuwige wereldvrede die zacht ons ziel bekoort

Antwerpen

Nieuwjaarskaartje zonder datum (geen relatie met gedchten)