Tagarchief: poezie voor kinderen

Kerseboompje Poëzie voor kinderen.

KERSEBOOMPJE

Al wie graag wil kersen eten,
Moet een zonnig plekje weten,
Moet een kersepit bezitten,
Moet een mullig kuiltje spitten,
Moet er losse grond op strooien,
Moet het pitje laten schieten,
Moet het nu en dan begieten,
Moet het plantje goed beschutten,
Moet het met een stokje stutten,
Moet het recht omboog doen groeien,
Moet het tijdig enten, snoeien;
Als men ’t zo behandeld heeft,
Zeker dat het kersen geeft.

verstuurd 1907 semeuze5 Nieuwjaarskaartje verstuurdjk401

 

In de tuin. Poëzie voor kinderen

IN DE TUIN

Klein, klein kleuterje,
wat doe je in mijn hof?
Je plukt er al de bloempjes af,
je maakt bet veel te grof.
Mamaatje die zal kijven,
Papaatje die zal slaan,
klein, klein kleutertje,
laat al de bloempjes staan.

 

kaartje verstuurd 1907 (zie stempel)

Raadsels Poëzie voor kinderen

Bij ’t beieren
is ’t zoeken
in alle hoeken
naar eieren.
(uarvj)

’t Is een boom die buiten groeit,
’t is een boom die binnen bloeit.
(uiooq#ia)

Hij komt maar eens per jaar,
bij brengt ons bij elkaar
bij drank en een sigaar
en is op één dag klaar.
(.ivvTtnnalN)

Langs de weg of op bet dak,
altijd belaân met pak en zak,
gewikkeld in een lange frak,
kent hij als heilige goed zijn vak.
(wvfl’Ja$U!g)

Wie is toch die heilige man,
wiens voorbeeld moeilijk dienen kan?
Want deed je even mild als hij,
je moeder was bepaald niet blij.
(uuzz az/i uaivv$uzg)

Pasen
Kerstboom
Nieuwjaar
Sinterklaas
Sint Maarten die zijn mantel halveert

1907oud5ct Nieuwjaarskaartje verstuurd 656hoefijzer

Raadsels poëzie voor kinderen

RAADSELS
Ze kwamen mee naar Bethlehem
met mirre, wierook en goud.
Ze hadden een vriend maar beten hem,
Jezus’ geboorte liet ze koud.
(ua1oo/11/a2utvX)

Ze hadden geen hete soep gegeten,
ze hadden niet aan de zon gelikt,
ze hadden geen gloeiende kooltjes geslikt,
hoe zouden die heilige lap es heten?
(u2ia$ruzJ Jo ua’uos a’unA)

Als ’t vuurtje zegt: Kom, zit wat,
als ’t bedje zegt: Blijf nog wat,
als de kooltjes in de haard
trekken als een paard.
(‘ uo4VrJrn91a,v1zo)

t Is kleiner dan een muis,
niet groter dan een kruis,
’t komt eens per jaar in huis
en het maakt geen gedruis.
(‘z’pruaoaissV qo aT in.rX)

 

de oplossing: heb je er geen één gevonden niet erg ik ook niet
kameelvlooien
vurige tongen op Pinksteren
oudejaarsavond
kruisje van aswoensdag

verstuurd 1907 gr5ctNieuwjaarskaartje iris

 

Joel Willem Gijssels

JOEL
Willem Gijssels
1875-1945

Gezongen, gesprongen op trommel en fluit,
Wie longen heeft, die maakt geluid,
Wie benen, steek zijn benen uit,
Eer ’t varken komt met zijne snuit.
Dan is ’t vertelsel uit!

Kersavond ! kersavond ! En laat ons nog eens gaan
En laat ons rond de keersjes gaan
Die in de boom te branden staan.
Kersavond ! En laat ons nog eens gaan!
En laat ons rond de kerstboom gaan

Tot ’t laatste licht is uitgegaan!
Kersavond ! kersavond!
Gezongen, gesprongen en zonder ons te spoên!
Het varken is geslacht te noen;
Zijn snuit heeft dus geen slot te doen
Aan ons gejoel, gejuich, gezoen!

Liederen -Janssens, Kersavond ! kersavond! Antwerpen, 1927.
1906gpostNieuwjaarskaartje verstuurdvbc3034sazerac

Er is een kindje geboren op d’aard. Edward Hoornik

ER IS EEN KINDJE GEBOREN OP D’AARD
Edward Hoornik


Er is een kindje geboren op d’ aard;
’t kwam op de aarde voor ons allegaar.

’t Kwam op de aarde en ’t had geen huis,
’t kwam op de aarde en ’t droeg al zijn kruis.

Er is een kindje geboren in ’t stro,
’t lag in een kribbetje gedekt met hooi.

’t Had twee schone oogjes zo zwart als laget,
twee blozende kaakjes, dat stond hem zo net.

’t At pap uit een pannetje, en dat maakt’ hem niet vuil,
en ’t viel op de aarde en ’t had er geen buil.

’t Keek naar zijn moeder, en ’t lachte zo snel,
’t kende de liefde van z’n moeder zo wel.

Keek naar zijn vader, en ’t lachte zo snel,
’t kende de liefde van z ‘ n vader zo wel.

’t Leerde timmeren bij Jozef, de man,
en ’t maakte een bankje en ’t stelde er zich aan.

’t Leerde timmeren bij Jozef, de man,
en ’t maakte een tafeltje en ’t zette er zich aan.

’t Leerde timmeren bij Jozef, de man,
en ’t maakte een bedje en ’t legde er zich in.

t Kwam op de aarde voor ons allegaar,
en ‘ t wenst ons een zalig nieuwjaar.

zo zwart als laget: gitzwart

1905 semeuze5ct Nieuwjaarskaartje verstuurd jakparis2162

Sinterklaas . Poëzie voor kinderen.

Sinterklaas, goede, heilige man,
met uw beste tabbaard aan,
rijd er mee door de schone stad
en geef de brave kinderen wat,
de stoute met een roe op ’t gat.
Laat ze dan maar lopen,
kousen en schoenen verkopen.

Sint Niklaas verheven,
wil mij indachtig zijn
en mij maar veel geven
van suiker en marsepein.
Leg het in mijn schoentje
en al wat er niet in en kan,
bind bet er met een koordje aan,
brave Sint Niklaas.

Kousen en schoenen staan te pronken
al in de haard.
De kinderen slap en dat ze ronken,
daar komt een paard.
’t Is een paardje als een ezel,
o heilige man,
‘k zal een deuntje voor u lezen,
breng mij wat dan !

1910 Nieuwjaarskaartje verstuurdImage120