Tagarchief: Pastoor Huibrecht Creten

Kerstmis Pastoor Huibrecht Creten

Kerstmis

Pastoor Huibrecht Creten

De nacht van Kerstmis is verschenen,

De slavernij der aard’ gedaan;

De lange winter is verdwenen ,

De lieve lente breekt thans aan !

Hij is geboren,

Hij de Uitverkoren

De koning van het nieuw verbond.

Het rijk van Satan is verloren

Zijn helse slang verplettend op den grond !

Nieuwjaarskaartje 1910 gpost yolande 6

Advertenties

Punt en mengelgedicht Pastoor Huibrecht Creten

Zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
Met  nieuws uit WO1 overgeschreven uit NRC
Duitse verordeningen
Affiches uit de collectie KOKW.

Punt en mengelgedicht

Pastoor Huibrecht Creten

 

« Dag neef, dag nicht, dag prettig Kaatje

Nu houden wij een snaterpraatje !

O peteroom, voor wie mijn zieltje blaakt

Leef lang !….. Is ’t testamentje al gemaakt ?

Ach, waarom altijd zuur gezichten

En niet gelachen en gejuicht

Om lot en leven te verlichten,

Dat, helaas, van zorg den rugstrank buigt

Des levens beste pit

Is wit wit wit.

Wit wit!

Nieuwjaarskaartje verstuurd 1911

 

De Vriendschap Pastoor Huibrecht Creten

De Vriendschap

Pastoor Huibrecht Creten

 

« Lazaar rees uit het graf,

Door vriendschap, weer in ’t leven :

De dood moest haren staf

Voor vriendschap wedergeven

Haar lijkgetreur werd nu een kermisstoet.

 

 

Zingt in vrede

Allen mede

Wat is de vriendschap zoet !

Wat is de vriendschap zoet! »

nieuwjaarskaartje verstuurd 1910 frro10 mesenge

Ubi bene. Pastoor Huibrecht Creten

Ubi bene

Huibrecht Creten

Aan een tafel wel gezeten.
Met veel vrienden aan mijn zij,
Kan ik alle leed vergeten
Zo gelukkig en zo blij !
Ubi beni, ibi patria
Tralala.
Houdt de droge venten buiten,
Dat zij naar de weerlicht gaan;
Laat de bozen allen fluiten,
Zij die geen geluk verstaan,
Ubi bene._ enz
Goede harten, blijde zonnen,
Zonder wolken van verdriet,
Goede harten zijn de bronnen
Waar de blijdschap uit ontschiet
Ubi beni, enz. »

Nieuwjaarskaartje verstuurd 1910 frrd10 circe 4256

MIJN HOED. Huibrecht Creten

MIJN HOED

Huibrecht Creten

Mijn hoed, mijn. allertrouwsten vriend,
Bij zonneschijn en bij slecht weder,
Wij hebben onzen tijd gediend;
De dag die door is komt niet weder.
Wij leefden beide in vrede bijeen.
En stonden recht als Trien ons tergde,
En schudden neen, en driemaal neen,
Als men van ons een laagheid vergde.

Voor groten nam ik U niet af,
Om hun trots te filkkeflooien,
maar wel -als ik een. handdruk gaf
Aan een vriend om brood aan ’t schooien

Onze levenswandeling is gedaan;
Versleten, beide zonder haren !
Gaat gij nu op de mussen staan
En ik naar boven hemelvaren

Nieuwjaarskaartje 1910 frgr10 rex480

 

Pastoor Huibrecht Creten . 50 jaar oud

50 Jaar oud

Pastoor Huibrecht Creten

Wij hebben veel mensen gekend en bemind
Verschillig gebakken en andersgezind :
Verleen nooit gehoor
dan tegen of voor
Ga menslievend door
En roep : Kus mijn oor !
Wij slaan onze tent waar het hart ons gebiedt.
En blijven de vriendschap getrouw in ’t verdriet
Rechtschapen alleen
Houdt lang op de been;
Geen ja voor een neen,
En laagheid geen een.

postakaart verstuurd

1910 frgr5 suzy 302