Tagarchief: Marcel Breyne

Avondliedeke Marcel Breyne

Avondliedeke
Marcel Breyne

Een verre.. verre vedel deunt
Een klagend avondlied.
Diep in mijn arrem harte kreunt
Mijn jarenoud verdriet.

Een late… late vogel vlucht
Mijn eenzaam huis voorbij.
Langs land en lane zinderzucht
Mijn droevig zielsgeschrei.

Een rozig. . rozig wolkje wijkt
Vlug vóár den naren nacht.
Naar verre, vreemde randen reilt
Mijn helder, schoon gedacht.

De. vedel zwijgt… en alle bei
Zijn weg in ’t wijde west
ik voel het toch zo ijl om mij
Te huis ach, thuis is ’t best !
Göttlingen„ 16-51916

Postkaart verstuurd rond 1912

Advertenties

Zing niet te zoet . Marcel Breyne

Zing niet te zoet
Marcel Breyne
Zing niet te zoet, gij merelaar,
Streel niet te zacht, gij wind.
Mijn hart is droef, mijn last is zwaar
En ver is ’t zoet-lief kind.

Ach ! ver is zij… en dag en nacht
Draag ik mijn leed alleen,
Zing niet te zoet, waai niet te zacht,
Want ! ziet… ik ween… ik ween !
Göttingen, 18-5-1916.

postkaart verstuurd 1912

 

m

0, gij die ‘k mis
Marcel Breyne

Is het een vonk van uwe warme liefde
Die hier doorstraalt in den roden avondhemel.
En mij de wond, die ’t harte griefde,
Balsmen komt ? Of is dit purperrood gewemel.
Soms een lach van uw gelaat ?
Verstaat !

0 gij die ‘k min ! Die zijt mijn droom mijn leven,
Naar wie ik machteloos in ’t stadig rollen
Der levenstijden wordt gedreven,
En mij den vreugdkroes drinken deedt den vollen,
0 gij die ‘k min !… Verstaat en kunt bevroeden
De oneindige smart, die neergezonken is
Op ’t teder hart, sinds ik, gevangen boete,
En u thans mis.
Soltau, 15-8-16.

Postkaart verstuurd rond 1912

PROLOGUS Marcel BREYNE

PROLOGUS
Marc.-R. BREYNE
U die reeds hebt gestreden
Of nu nog strijdend zijt :
U die reeds hebt geleden
of nu nog lijdend zijt.
U Vorst, u, Volk, u allen
Mijn broeders in den strijd.
Gevangen o1 gevallen,
U is dit lied gewijd.
Dit lied uit ballingsdagen.
Gebaard bij dag of nacht.
Dit lied waar smarten klagen,
Dit lied waar hoop in. lacht.
U alles wat ik dichtte
En in dit boekje u wacht.
Dat het uw leed verlichte
Lijk het mij laving bracht.
Göttingen, 1;-9-16.
uit de bundel Ballingschap

nieuwjaarskaart verstuurd 1912

 

Waarom, Schoon lief ? Marcel Breyne

Waarom, Schoon lief ?
MARCEL BREYNE.
Gottingen, 8-5-15.

Als ik in uw kijkertjes schouw.
Schoon lief,
Waarom is ’t dat ik van je hou.
*Schoon lief,
Dat ik voor je sterven wel zou,
Schoon lief,
Waarom ?

Waarom houdt de zwaluw van ’t Zuid.
Schoon lief ?
De bie van de bloem en het kruid.
Schoon lief ?
De speelman van vedel en luit,
Schoon lief.
Waarom ?

In mij ligt de drang van de drie.
Schoon lief,
Van speelman en zwaluw en bie,
Schoon lief,
Als ik u maar eventjes zie.
Schoon lief,
Daarom !

Ach, kom dus en lenig de smart.
Schoon lief,
De smart van mijn hunkerend hart.
Schoon lief,
De smart van uw ver-zijn is hard.
Schoon lief,
Ach kom !

nieuwjaarskaartje zonder jaar