Tagarchief: Marc R Breyne

Grijpt toe de bezems wachten Marc R Breyne

 

p

Grijpt toe de bezems wachten
Marc R Breyne
Aan de mannen van Kreis Heiligenstadt

De bezems hier en buiten
Keert gras en gruis!
Wij maken van ons Vlaandren
Een schoon, nieuw huis.

Wij krabben plak en pleister
Van vloer en wand,
En ploegen wek ons bodem
Tot vruchtbaar land,

Eruit de wassen poppen
Met schmink beleid.
Kloek volk met harde koppen,
Dit vergt de tijd!

Grijpt toe die bezems wachten
Nu hand aan ’t werk!
Eenzinnig en eendrachtig.
Zo staan wij sterk!

Van ’t dak tot in den kelder,
De groote kuis!
Grijpt toe, en morgen zijn wij
in Vlaandren thuis.

Uder 13 10 1917

verstuurd 1923

Advertenties

Vlaanderen’s Bardit .Marc R Breyne

Vlaanderen’s Bardit
Marc R Breyne
” En slaat den Bardit in den wind! „
A. R.

Eeuw! Eeuw! o vrijheidseeuw!
Dreune overal nu de ontvoogdende schreeuw
«Vlaandren. ’t is uit!
Op voor Vlaandren, allen op!
Gordt nu het staal om uw lijf en kop
En met de leeuwvaan, de leeuwvaan in top
Vooruit!

Recht! Recht! o dierbaar Recht!
Rijs nu onschendbaar uit ’t bloedig gevecht
Vlaandren ten bruid.
Heil u, Broeders, u allen heil,
Die hebt uw leven voor Vlaandren veil
Kloek met « den bardit )) en de oude bijl
Vooruit!

Strijd! Strijd! o heilige strijd!
Veeg nu voor goed eens verbastring en nijd
Amen en uit!
Hoog de harten! De hoofden boog!
Weg met het juk waar uw nek bij
boog
En, met de zon in uw bliksmend oog,
Vooruit!

God! God! De nood is groot!
Wordt er ons Vlaanderen groot nu of dood
Bolwerk of buit.
Op met God, voor ons Vlaandren op!
(=ordt nu het staal om uw lijf en kop,
En naar den zege, de leeuwvaan in top,
Vooruit!

Na het lezen van Noodhoorn
Gottingen 27 1 1917 Marc R Breyne

Gebed voor Vlaanderen Marc R. Breyne

Gebed voor Vlaanderen
Marc R. Breyne
Uder 2 10 1917
Aan Mej. Y, . Casteleyn

Lieve Vrouw, gij Moeder Gods,
Sterk ons hart en steun ons knods, (wat zou dit kunnen zijn)
’t Is voor Vlaandren.
Bid uw Zoon om heil en vreé
Als in dertienhonderd twee
Voor ons Vlaandren.

Lieve Vrouw, op heel Gods aard
is uw- beeld het trouwst bewaard
In ons Vlaandren.
Niet één hoekje, niet één nis,
Of daar rijst uw beeltenis,
In ons Vlaandren.

Lieve Vrouw, zie, om end om..
Rijzen kerk en heiligdom
Door heel Vlaandren.
Scherpenheuvel, Brugge en Hal,
Heiligdommen overal,
In ons Vlaandren.

Lieve Vrouw, de nood is groot!
Haat en kwaad zwoer val en dool
Aan ons Vlaandren.
Steun ons, Moeder, ’t is ons Recht
Leid ons zeegrijk uit ’t gevecht,
Red ons Vlaandren.

Postkaart verstuurd 1918