Tagarchief: Marc R Breyne

Vlaanderen’s Bardit .Marc R Breyne

Vlaanderen’s Bardit
Marc R Breyne
” En slaat den Bardit in den wind! „
A. R.

Eeuw! Eeuw! o vrijheidseeuw!
Dreune overal nu de ontvoogdende schreeuw
«Vlaandren. ’t is uit!
Op voor Vlaandren, allen op!
Gordt nu het staal om uw lijf en kop
En met de leeuwvaan, de leeuwvaan in top
Vooruit!

Recht! Recht! o dierbaar Recht!
Rijs nu onschendbaar uit ’t bloedig gevecht
Vlaandren ten bruid.
Heil u, Broeders, u allen heil,
Die hebt uw leven voor Vlaandren veil
Kloek met « den bardit )) en de oude bijl
Vooruit!

Strijd! Strijd! o heilige strijd!
Veeg nu voor goed eens verbastring en nijd
Amen en uit!
Hoog de harten! De hoofden boog!
Weg met het juk waar uw nek bij
boog
En, met de zon in uw bliksmend oog,
Vooruit!

God! God! De nood is groot!
Wordt er ons Vlaanderen groot nu of dood
Bolwerk of buit.
Op met God, voor ons Vlaandren op!
(=ordt nu het staal om uw lijf en kop,
En naar den zege, de leeuwvaan in top,
Vooruit!

Na het lezen van Noodhoorn
Gottingen 27 1 1917 Marc R Breyne

Advertenties

Gebed voor Vlaanderen Marc R. Breyne

Gebed voor Vlaanderen
Marc R. Breyne
Uder 2 10 1917
Aan Mej. Y, . Casteleyn

Lieve Vrouw, gij Moeder Gods,
Sterk ons hart en steun ons knods, (wat zou dit kunnen zijn)
’t Is voor Vlaandren.
Bid uw Zoon om heil en vreé
Als in dertienhonderd twee
Voor ons Vlaandren.

Lieve Vrouw, op heel Gods aard
is uw- beeld het trouwst bewaard
In ons Vlaandren.
Niet één hoekje, niet één nis,
Of daar rijst uw beeltenis,
In ons Vlaandren.

Lieve Vrouw, zie, om end om..
Rijzen kerk en heiligdom
Door heel Vlaandren.
Scherpenheuvel, Brugge en Hal,
Heiligdommen overal,
In ons Vlaandren.

Lieve Vrouw, de nood is groot!
Haat en kwaad zwoer val en dool
Aan ons Vlaandren.
Steun ons, Moeder, ’t is ons Recht
Leid ons zeegrijk uit ’t gevecht,
Red ons Vlaandren.

Postkaart verstuurd 1918