Tagarchief: Juliaan Coelemeire

O DICHTER! Juliaan Coelemeire

O DICHTER!

Juliaan Coelemeire
O Dichter, die uw bittere, droeve klagen,
Uw wrange weemoed en uw zwaar verdriet
In stilte aanbidt, in bange, grijs verschiet
Van duister-grauwe, troosteloze dagen,
Heeft nooit een ziel uw stille kwijnend lied,
Door liefde en leed in trillend hart gedragen
Uw schreiende ogen die nooit blijheid zagen
Uw reine ziel, die zachte dromen ziet.
In ’t ongenadig rusteloze leven,
Met innigheid en zuivere minnelust
Gezoend? U vreugd gebaard? weer moed gegeven?
Ach neen! Teleurgesteld hebt gij uwe rust,
Na vruchteloos en onbaatzuchtig streven ,
Uw eenzaamheid, droef. strelend weer gekust.

nieuwjaarskaartje verstuurd rond 1910 frgr5 atlas2140

 

Advertenties