Tagarchief: Johan Kemp

BLIK Johan Kemp

BLIK
Johan Kemp
Zo spoelt dan om het mensenleven, kwaad,
een leed, een smert. vol bandeloze krachten.
gelijk de zee om ’t zwalpend vaartuig slaat
vaak woedend, en dan weer in pijn-verzachten.
Zo smeulen boosheid dan, en nijd, en haat,
in mensenasse die niet kan versmachten:
zo heersen driften dan in momgewaad
tevreden over ’t werk dat zij volbrachten.
O mensdom! Hoordet gij ’t ontzaglijk stenen
dat opstijgt uit uw weemlen, lijk een klacht
die wind en zee. en ziel te zaam uitwenen !
Helaas! het huivrend hert breekt zoo zacht,
Ik, die maar leefde éénen dag, maar éénen.
ik ken de Dagen reeds. en wat mij wacht.

postkaart verstuurd 1908

Advertenties

Blik Johan Kemp

Blik
Johan Kemp

Zoo spoelt dan om het mensenleven, kwaad,
een leed, een smert, vol bandeloze krachten,
gelijk de zee om ’t zwalpend vaartuig slaat
vaak woedend, en dan weer in pijn-verzachten.

Zoo smeulen boosheid dan,en nijd en haat
in mensenaase die niet kan versmachten
zoo heersen driften dan in momgewaad
tevreden over ’t werk dat zij volbrachten.

O mensdom! Hoordet gij ’t ontzaglijk stenen
dat opstijgt uit uw weemlen, lijk een klacht
die wind en zee en ziel te zaam uitwenen

Helaas ! het huivrend herte breekt zo zacht.
Ik, die maar leefde één dag, maar één,
ik ken de Dagen reeds, en wat mij wacht.

kaartje uit 1924