Tagarchief: Jef Crick

De Dood die maait… Jef Crick

De Dood die maait…

Jef Crick

II
Toen rees een nacht waarin met angstig, razend schallen,
Klaroenen klonken : « ’t Land is in gevaar!
Op! ter verdediging, de mannenschaar!»
De klokken klepten ’t koortsig in bun torens allen.
Een storm van nood-klank kwam de dorpen overvallen.

De morgen wies zoo goud en lachend, maar
Door al dien licht-gloor trad een treurend paar :
’t Verdriet dat hem te lijf ging deed zijn vuisten ballen

— « Heb moed, mijn lief… Als ik zal weder zijn… »
Hij ziet zoo bleek. Zijn keel schroeft toe van pijn.
De laatste kus doorsnijdt twee harten om te breken.

’t Slaat oogsttijd, doch geen zeisen blinkt op ’t veld.
Daar wordt gevochten met een wreed geweld,
En ’t is de Dood die maait . Hij viel in verre streken.

Nieuwjaarskaartje 1925 05cent ALBERTKLEINDONKER 049 239JOUNOK

Advertenties

De Dood die maait… Jef Crick

De Dood die maait…

Jef Crick

I
Er lag dien avond hemel-vrede op ’t land.
En’star op star ontlook bloem-stil aan wijde lucht,
En alles zweeg. — Daar lispte alleen een lijze zucht
Van bomen, keuvlend aan den waterkant

Een zaalge liefde zette hun ziel in brand
Terwijl zij gingen met nauw hoorbaar stapgerucht.
Gedempte zoenen ruisten op in dartele vlucht.
Haar vingers beefden in zijn sterke hand.

— » Eer ’t laatste zomergraan ligt afgemaaid,
Zal al ons driftig smachten zijn gepaaid.
Dan luidt de bruiloftsklok. — Dan heet ik u mijn vrouw.

Het loover zwol als van een verre klacht…
Een nachtegaal zong droevig.Starren-pracht
Sluimerde diep in ’t rimploos water, donker-blauw.

nieuwjaarskaart verstuud 1925 05cent ALBERTGROEN 154 GUY518

 

LENTELIED VAN GRIEG Jef Crick

LENTELIED VAN GRIEG
aan Dom Augustinus Verhaegen
Jef Crick

Ei speel het no dat tintlend lentelied
Dat doormijn kamer tovert kleur en icht
Van zaalge meidagmorges als ’t verschiet
In parelmoeren glanzing openligt.

Dat om mij heen een strome van bloesen ziert
Die zacht wit sneeuwenlangs mijn aangezicht
Dat als kritallen klankgerinkel vliet
Uit diepe verte in trilling teer en licht

Dat als de schaatring eener frisse bron
Die zilvrig spat en perelt in de zon
Mij tegenzingt in geurigen windenzoen

i speel het nog en laat mijn klankenpracht
Weer borlen in den avond. Door den nacht
Blijft het dan lichten als en blank visioen

verstuurd in 1910

Mijn lied Jef Crick

MIJN LIED
Als nog de dag in veegt witheid grauwt
En stille schaduw sluimert in het veld.
Komt uw geluid klaar-spattend opgeweld.
O wakkre merel die naar ’t Oosten schouwt.

En immer rijst de geestdrift onverflauwd
In uw gezang dat ert de zonne zwoelt.
En rein als zilver uit uw gorgel relt.
Tot gans de lucht van morgen hangt doorblauwd.

O zingend hartje dat in peerlend lied
Uw klankenpuurheid als een licht uitgiet.
Hetzij de zon ter kimme taant of bloeit :

Gij leert me steeds te luistren naar den drang
Die mij tot zingen drijft. ’t zij zoet of wrang
De stroom des levens door mijn ziele vloeit.

nieuwjaarskaartje zonder datum

AAN MOEDER Jef Crick

AAN MOEDER
Jef Crick

0 moeder, nu de heemlen openblauwen,
Nu ’t al in blijde zon te baden ligt. .
En waarheen ook mijn droevige ogen schouwen,
Het koren wuift : één gouden vergezicht:

Nu tegen ’t morgenblauw blank-blonde vrouwen
Te zingen staan met rood-bestraald gezicht :
Nu schijnt het al te spotten met mijn rouw en
Te duwen diep in ’t hart den lijdensschicht!

Zolang de dagen waren eender grauw
Van regen, en geen zonne schijnen wou,
Kon ik berusten in mijn donker lijden.

Doch waarheen vliedt thans ’t moederloze kind.
Dat plots den zomer aan zijn drempel vindt,
En met dien wreede naar uw graf moet schrijden ?..

Nieuwjaarskaartje zonder datum

MIJN LIED Jef Crick

MIJN LIED
Verzenbundel in bewerking, van Jef CRICK.

Als nog de dag in veege witheid grauwt
En stille schaduw sluimert in het veld,
Komt uw geluid klaar-spattend pgeweld,
O wakkre merel die naar ’t Oosten schouwt

En immer rijst de geestdrift onverflauwd
In uw gezang dat met de zonne zwoelt,
En rein als zilver uit uw gorgel relt.
Tot gansch de lucht van morgen hangt doorblauwd.

0 zingend hartje dat in peerlend lied
Uw klankenpuurheid als een licht uitgiet,
Hetzij de zon ter kimme taant of bloeit :

Gij leert me steeds te luistren naar den drang
Die mij tot zingen drijft, ’t zij zoet of wrang
De stroom des levens door mijn ziele vloeit.

nieuwjaarskaartjes zonder datum

PROCESSIE Jef Crick

PROCESSIE
Verzenbundel in bewerking, van Jef CRICK.

’t Bebaard gelaat goud-hel in strakken schijn
Van kaarsen, die ze dragen voor zich uit,
Schrijden de minderbroeders traag vooruit,
In zoete geuren van mystiek latijn.

De strofen wiegen op het zwaar geluid
Der bassen die vol orgeldiepte zijn,
En in een glans die hooger macht beduidt
Volgt onder blank en zijig baldakijn,

De priester met de tintlende monstrans
Wier fijn-geslepen wijde stralen-krans
Zijn warmen luister om de hostie spreidt.

En af en aan klinkt zuivre bellesiag.
De wierook blauwt… Een licht van zonnedag
Laait uit van Gods onthulde majesteit..

Nieuwjaarskaartje zonder datum