Tagarchief: J J Van Hauwaert

ZOALS EEN VLUCHT… J.J. Van Hauwaert

ZOALS EEN VLUCHT…

J.J. Van Hauwaert
Zoals een vlucht van blanke duiven henenvaart
met zwierig, zacht gewuif van lichte vlerken,
en daalt en rijst en zweeft en aarzelend verder waart
tot waar ons aarde en hemel ’t zicht beperken.
en na een laatste flikkeren in de zonneklaarte
opeens verdwijnt, zodat we ’t nauwelijks merken
zo glijdt verzeld van zoet gedroom, in stage vaart
ons hopen heen, naar ’s levens bloemenperken
En als de duivenvlucht, terug uit ’t ver gewest ,
ter lieve kooi zich blij komt nedervleien ,
zo blijft er nu en dan verlaten menig nest!
Onze dromen die zich verre gaan vermeien’
en keren nooit terug, met volle reien
en steeds versmelt, hetgeen ons nog van het hopen rest

 

Advertenties

Ach ware’t vrede J J VAN HAUWAERT.

m

Ach ware’t vrede
J.- j- VAN HAUWAERT.

ju ! mijn oude beeste, ju
Wat valt het ploegen lastig nu

Ik voel me zo stram, ik voel me zo oud,
en heb er geen lust noch vreugde tot werken !
Wat schijnt me toch alles bitter en koud,
en ‘k zie in mijn droom slechts kruisen en zerken

Ju, mijn oude beeste, ju!
Het -werken gaat zoo lastig du
Het vrolijk gezang en lustig g( fluit
en klinkt sedert lang meer over ons erve !
’t Kanonnengebrom, nu dof dan weer luid,
ach jaagt me vol angst voor hem dien ik derve

\Vat was ’t een genot mijn jongen te zien !
Hij werkte voor twee en lachte bij ’t zwoegen.
Geen knappere boer en was er misschien,
Hij vond in het werk zijn enig genoegen 1

ju, mijn oude beeste ju
O, ware ‘t, God toch vrede nu !

Ach ware die oorlog eindelijk uit,
en had ik hem weer mijn jongen, mijn jongen !
Maar ‘k zie hem daar naast ’t gebroken affuit,
ten dode gewond, zijn trekken verwrongen !
Is ’t werklijkheid, of is het een droom ?

Maar staag komt dat beeld mij grijnzend voor ‘d ogen
en ’t maakt me zoo oud, en ’t maakt me zoo loom
ik voel me door ’t leed geknakt en gebogen.

Ach., heerste de vrede weer in het land
en kwam met dien vrede weder mijn jongen,
met ’t liedje dat ver de smarte verbant,
en sedert den oorlog niet meer gezongen !

ju, mijn oude beeste, ju !
Ach! ware ’t vrede, vrede nu

zie ook https://www.youtube.com/watch?v=bhCPjAqw_A0