Tagarchief: G Burssens

Kerstnacht G Burssens

Kerstnacht
G Burssens

En volle vlokken zijgen langzaam neder
geruisloos in de diepte van de nacht
De kerk van ’t dorpje staat op donzen vacht
in heilige stilte van het kerstnachtweder

En ’t kerstnachtklokje bengelt heen en weder
in rein-eenvoudige klanken, lijzig-zacht:
en volle vlokken zijgen langzaam neder
geruisloos in de diepte van den nacht.

En ieder vlokje lijkt een blanke veder
door blanke vrededuiven in de nacht
gestrooid op ’t vlak der dode winterpracht
Een teer gevoel van vroegere vrede komt weder…

En volle vlokken zijgen langzaam neder

december 1915

Kaartje 1922 verstuurd

 

Advertenties

Lentelied. G Burssens

Lentelied.
G Burssens

In. de morgenzon van de jonge Lente,
in een lentedorp, in een zonnige straat,
vangt een jongetje, dat loopt te venten
in een spiegelbrokje het lentegelaat.

En hij spat het door de glimmende vensters,
en hij kaatst het tegen een schaduwmuur,
of hij draait het met zijn zilveren gensters
in zijn oog, dat weerglanst het zonnevuur.

En het jongetje lacht, en zo lachen de mensen,
en het dorpje lacht tot in ’t diepst van zijn hart
om de harten, die niets dan leven wensen;
om de Lente, die alle dood-zijn tart.

nieuwjaarspostkaart gepubliceerd 1913

ALLEGRETTO. G. Burssens

d
.

ALLEGRETTO.
G. Burssens
het motorronken op de sneeuw
is niet als ’t bijegonzen rond de lelie
wijl de sneeuw is lelieblank
en de motor ronkt sonoor

en het schellen van de slede
en het knallen van de zweep
en de matte motorklank
o de sneeuw is lelieblank

o ’t bijegonzen op de sneeuw
en ’t motorronken rond de lelie

Nieuwjaarskaartje 1906 kbd serie 8007 1cent
Gaston Karel Mathilde Burssens (Dendermonde, 18 februari 1896 – Antwerpen, 29 januari 1965) was een Belgisch expressionistische dichter. Hij stierf op 68-jarige leeftijd en is begraven op het Schoonselhof.
Hij was lid van het Activisme en studeerde aan de door de Duitsers vernederlandste Gentse Universiteit.

Chrysant G Burssens

Chrysant

Bloem van kwijnende passie
sneeuwige chrysant!
Bloem van laatste gracie;
aller planten droefste plant!….

Ik heb u steeds aanschouwd
als het symbool
van het tanend liefdegoud
in zilveren aureool!…

Bloem van tusschen dood en leven,
rouwige chrysant
om uw krone zweven
dood en leven;
aller planten doodste plant!

Ik heb u steeds verkozen
voor mijn dooden,
boven de witte en roode
rozen…..
eeuwige chrysant!…
G Burssens

Uit Vlaamsch leven

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gaston_Burssens