Tagarchief: Emmanuel Achterdaet

DADEN EMMANUEL ACHTERDAET

 

DADEN
EMMANUEL ACHTERDAET

En ’t rolde als een brede vloed -. onstuimig hoog.
De woorden die De Coninck sprak. De kloeke gilden,
Zij zogen van zijn lippen ’t woord. alsof zij wilden
Zijn geestdrift drinken. Vuur glom in eenieders oog

 
Dan. als hij na zijn laatste kreet :  <<Voor Brugge >>boog,
En het volk intrad, waar twintig sterke armen tilden
Hem juichend op de schouderen, in triomf, hoe trilde
Ver over ’t volk zijn kreet die naar zijn Breidel vloog :

 
<< Ei, trouwe vriend, ziet gij die geestdrift, en dien gloed ?>>
<<Hoort gij dit volk nu op ons dwingelanden smaden,>>
<< En deed mijn woord aan ieder Vlamenhart niet. goed?>>

 
Hoog rees de reus in volle lengte, en kloek beraden
Klonk het van zijne lippen als een wedergroet :
<<Och. ik hoorde wel uw zwepend woord, doch ik wil daden!>>

Kaartje verstuurd rond  1910 frgr5 rex4260

Advertenties

GEDACHTEN Emmanuel Achterdaet

GEDACHTEN

Emmanuel Achterdaet
Ontwek ze niet ze sluimeren in een mensenborst
Hun stillen slaap ; laat nog de tere sluiers rusten.
Waag niet één blik, schoon reeds naar hunne vormen lusten
Uw oogen, schoon uw ziel reeds naar hun stijging dorst

 
Zij komen wel; eens wordt hun sluimering geschorst
En groeit hun kracht_ Elk is zijn zware taak bewust en
Zal u doen juichen Schouw ze blij en met geruste
Blik na, want elk die rijst houdt intrede  lijk een Vorst.

 
Zij stijgen klaar en fris uit ’t warme, kloppend hart.
En spreek één woord. gij zult ze krachtig op zien schieten
Tot woorden, zingend van uw vreugde en van uw smart.

 
En dan, gij. die hun Meester zijt. laat ze niet vlieten
Uit losse hand; hervorm, kastijd ze zacth of hard
Naar uwen wil, Uw kunst zal anderen doen genieten !

nieuwjaarskaartje verstuurd rond 1910