Tagarchief: Adolf Ulens

STABAT MATER. ADOLF ULENS.

STABAT MATER

ADOLF ULENS.
Daar, onder ’t bloedend kruishout, stond de Vrouw van smart,
heur ziele met een maatloos, vlijmend leed bevangen,
de handen wringend, om het zerpe weemoedsprangen,
en wenend tranen bloeds in ’t bange moederhart_
En om het kruishout klonken, scherp, en wild verward,
der Joden schimp en spot en gruwende ontuchtszangen,
wijl Jezus, in zijn smart en godd’lik zielsverlangen
het Vredesoffer bracht voor ’t mensdom, boos verhard.
Toen, bij uw donderstem, dees aarde schokte en beefde,
O Heer, en op uw woord de doden plots herleefden,
Toen starrenglans verbleekte en zonnegloed verdween :
Wat heeft toen ’t meest, o God, in uwe schaal gewogen,
of ’t bloed van Jezus-Christus, Zoon des Allerhogen,
ofwel der Moeder smart, en droefnisvol geween ?
2 Maart I918.

Advertenties