KLEIN JANTJE. A. B. VAN TIENHOVEN

KLEIN JANTJE.

A. B. VAN TIENHOVEN

Klein Jantje kreeg een nieuwe broek,
Ben broek met diepe zakken;
Wat was hij blij, om alles wat
Hij daar wel in kon pakken!

Een zakdoek, met er op gedrukt
Twee clowntjes en een paardje
Met fijne pluimen op zijn kop
En strikken in zijn staartje;

Een tol, een fluitje, een stuk touw,
Een grappig duikelpopje;
Een stukje potlood en een schelp,
Een flesje met een stopje

Een kleine blikken auto
En een wollen speelgoed-hondje;
Een ring van de gordijnen
En een kaatsbal en een klontje;

Een heel klein teddy-beertje
En een aardig klein soldaatje;
Een leeg kartonnen doosje
En een bont reclameplaatje

Dat alles kon klein Jantje
In zijn beide zakken pakken.
En nóg kon Jantje lopen
Met zijn handen in zijn zakken!

Toen Jantje naar zijn bed ging,
Heeft hij eerst zijn hele boeltje
Heel netjes opgevouwen
Op zijn eigen kinderstoeltje.

De nieuwe broek lag bovenaan,
De zakken volgeladen.
Waar Jantje in zijn slaap aan dacht
Dat kunt ge vast wel raden!

nieuwjaarskaartje vermoedelijk rond 1915 19xx gpost amag 2411

Advertenties

Een speldje Henriette Blaauw

Goede raad

Een speldje

Henriette Blaauw

Dokter, ik wou u wel even iets vragen:
Pop is volstrekt niet in orde vandaag;
’t Lieverdje heeft nog geen hapje gegeten,
Ook niet haar soep – en die lust ze zo graag.

Zouden de tandjes haar mogelijk ook plagen?
’t Vingertje heeft ze maar al in den mond;
Aldoor maar ligt ze in haar wiegje te schreien;
Jammer – ze is anders zo lief en gezond.

‘k Moest haar maar gauw onderzoeken, mevrouwtje;
Trekt u haar kleertjes maar eventjes uit
Maar wat een lekkere, blozende wangen !
‘k Denk, dat die ziekte maar weinig beduidt!

Wacht eens, vat zie ik? Een veiligheidsspeldje…
Is dat ook opengesprongen misschien?
Ja !… Ach mijn kindje, wat zal je dat prikken!
Stumperd – de schram kun je duidelijk zien.

Pilletjes heeft dus uw kindje niet nodig!
Kusjes genezen het wondje wel gauw;
‘k Raad u alleen, naar de speldjes te kijken,
Eer u een dokter laat halen. mevrouw!

(Uit: S. Abramsz Onze kinderversjes van vroeger en nu, II.)

Nieuwjaarskaartje verstuurd rond 1910 gpost 2144 paris

HET GEMAK VAN DE TELEFOON M. LABBERTON

HET GEMAK VAN DE TELEFOON

M. LABBERTON

Hallo?! Ja, ik is Jobbedoes!
Bent u de speelgoedkoopman?
Ik wou zoo graag zo’n heuse trein,
Waar ’n seinpaal en veel rails bij zijn,
En ’n wissel moet er ook aan!
Dan ga ik bij de stoomfluit staan,
En speel ik vast dat wij al gaan
Naar Artis

Hallo?! Ja, ik is Jobbedoes!
Bent u de koekjesbakker?
Stuurt u mij Zondag vroeg genoeg
Het geeft niets al is ’t héél erg vroeg,
Want ik ben toch wel wakker.
Twee zakken koekjes, hoort u, twéé!
Dan nemen ik en Lien die mee
Voor Artis

Hallo?! Ja, ik is Jobbedoes!
Bent u de Zon daarboven?
Toe, schijn u Zondag, asjeblief,
Dan vind ik u verbazend lief,
Wil u me dat beloven?
Want Zondag, zeg, gaan ik en Lien
De echte wilde dieren zien
In Artis!

(Uit: Lentebloesem)

VOOR ‘T RAAM, S.H.Adelaar-Leon Pik Prik H. Van Tichelen

VOOR ‘T RAAM,

S.H.Adelaar-Leon

Klein meisje ligt stil in haar stoeltje vOór ’t raam,
Zacht ruist in de bomen de wind…
De vogeltjes sjilpen en ’t vrolijk gezang
Begroet haar zoo blijde: Waar blijf je zo lang,
Zeg, ben je, weer beter,
Lief kind?

Vandaag voor ’t eerst mocht ze eventjes op.
’t Is buiten zo zoel en zo zacht…
En ’t zonnetje schijnt op ’t bleke gezicht,
Klein meisje wordt moe, sluit de kijkertjes dicht,
Dan droomt ze tevreden
En lacht.

uit het prinsesje

Pik Prik

H. VAN TICHELEN

Klein Lieske zat te naaien
Van stik, stik, stik;
In ’t kamertje geen babbelen,
Dan tik, tik, tik.

Wat voelde ’t lieve meisje
Zich in haar schik !…
Maar wip, daar zat op ’t raamken
Een stou-te-rik!

Hij tikte tegen ’t venster,
De plaagstok: Pik!
En ai! ’t was in haar vinger
Van prik, prik, prik !…

Zij keef eens, maar hij gekte:
Maak u niet dik!
Toen lachte zij… en naaide
Van stik, stik stik!

uit van een kleine wereld

nieuwjaarskaartje stempel niet leesbaar

Jan Lijmpot Pol de Mont

JAN LIJMPOT.

Pol De Mont

Jan Lijmpot komt! Jan Lijmpot komt!
En strijkt dan, o, zoo zacht, ‘
Zijn borsteltje over kindjes oog
En fluistert: goede nacht

En ’t kindje ziet, noch hoort, noch voelt
Het wondere dwergje niet,
Dat, met zijn lijmnpotje in de hand,
Halflachende, zo, ’t beziet.

Maar traagjes zinken de oogjes toe,
En ’t hoofdje knikt, zakt neer;
De kleine geeuwt, en zucht en… slaapt,
Verroert geen lidje meer.

En Moeken heft hem uit zijn stoel,
Vlijt hem in ’t wiegsken neer,
En dekt hem toe en staart hem aan
En kust hem, nog, en meer.

En ’t wiegsken schommelt; de blozerd snorkt.
Bravo, roept Moe, bravo!
Ge zijt een baas, Jan, ge kent uw stiel
Do, kindeken, do, do!

RIJK. G. W. LOVENDAAL’S MORGENS. G. ANTHEUNIS

Kinderleven en kindertoneeltjes
RIJK.

G. W. LOVENDAAL

Ik weet een huisje,
Nederig en klein.
Klimopgroen rankt er
Vrolijk omheen;
Een linde schut er
Vriendelijk zijn dak,
Als ’t donzig nestjes
Op haren tak.
Daarbinnen zwoegt een
Vader voor brood,
En speelt een kind bij
Moeder op schoot.
De vrede, zegt men,
Heeft er de wijk:
Gelukkig zijn die
Armen – en rijk!

‘S MORGENS.

G. ANTHEUNIS

Wanneer de dag op ’t venster tikt
en vriendelijk van achter de ruiten knikt,
ontwaken vogel en wicht
Zo licht
in ’t stille slaapvertrek.
Dada !… Piep-piep! zo klinkt het luid
van uit de wieg en uit de muit.
Elk roert om ’t meest zijn bek, –
wanneer de dag op ’t venster tikt,
en vriendelijk van achter de ruiten blikt,
en pinkt en knikt
in ’t stille slaapvertrek.
.
(Uit; Leven, lieven en zingen)

nieuwjaarskaartje verstuurd 19xx asm 140 geenpostzegel

HERTE VROUWE K DE GHELDERE

HERTE VROUWE

K DE GHELDERE

Herte Vrouwe
Zat in de schouwe
en bakte koeken en taarten
’t was op een Sinte Maarten.

Herte Zot
sprong uit zijn kot
en pakte taarten en timperpot.

Herten Here
kwam al zere
en riep waar zijn mijn taarten al?
t is tijd dat ik ze proeven zal.

En Herte Vrouwe,
vol ontrouwe,
zei: de zot heeft timper en taarten gepakt.

Toen werd hij bij zijn oren gesnakt,
en hij riep: Mijnheer!
mijnheer Herten Heer!
Ik stele nooit van mijn leven meer!

(Naar het Engelsch volksrijtnpje: Queen of Hearts

nieuwjaarskaartje vermoedelijk verstuurd na 1945 19xx ars 7835 geen post