Categorie archief: nieuwjaarskaartje

HENRIETTE. Laurens van der Waals

HENRIETTE.

Laurens van der Waals

Henriëtte rietje stapt kordaat
voor haar leeftijd en gestalte
door de overvolle straat,
en ’t trippelt waar ze gaat,
tot ze stil te wachten staat
bij ’n halte.

Ze vibreert van ongeduld,
’t is een schande, en de schuld
van de tram, dat zij moet wachten,
en ze maakt zich bijster boos,
nu ze merkt, dat al een poos
iemand om haar lachte.

Na een kort en kloek beraad
gaat ze voort – kloek van gestalte –
door de overvolle straat,
en ’t trippelt waar ze gaat,
tot ze weer te wachten staat
bij een halte.

Nieuwjaarskaartje verstuur 19xx gpost koets sp

Advertenties

KOUSVOETELING, G. ANTHEUNIS.

KOUSVOETELING,

G. ANTHEUNIS.

Kousvoeteling liep een jongetje fijn;
Dat deed hij zo gaarne, al mocht het niet zijn.
De moeder riep: Kom naar mij toe,
Dat ik uw blinkende schoentjes aandoe.
Kousvoeteling gaan
Staat kinderkens aan,
Maar… stoppen en breien komt achteraan.

Kousvoeteling liep het snaakje maar voort,
Als had het moeders bevel niet gehoord.
De moeder riep: Gij kleine guit,
‘k Werp straks uw schoentjes te vensteren uit.
Kousvoeteling gaan
Staat kinderkens aan,
Maar… stoppen en breien komt achteraan.

Kousvoeteling liep nog rapper, het kind,
En ’t zwaaide en het draaide zo vlug als de wind.
De moeder riep: Ik krijg u wel
Al springt ge zo schuw, en al loopt ge zoo snel!
Kousvoeteling gaan
Staat kinderkens aan,
Maar… stoppen en breien komt achteraan.

Kousvoeteling kwam het nu met gevlei,
Nam moeder in de armpjes allebei.
De moeder loeg : Gij engel-lief,
Gij snaakje, gij guitje, gij hartekensdief ! >>
Kousvoeteling gaan
Staat kindertjes aan,
Nu,… stoppen en breien is gauw gedaan!

(Uit: Uit het hart)

Nieuwjaarskaartje 19xx gpost bif652

KOUSVOETELING
Woordsoort: znw.(m.)
Modern lemma: kousvoeteling
znw. m., mv. -en. Uit Kous (I) en Voeteling.
↪Voet van een kous, en, in de verbinding op kousvoetelingen, ook: kousevoet. In N.-Nederl. verouderd.
↪Afl. Kousvoeteling(en), kousvoetelings, op kousevoeten; ook fig. voor: ongemerkt. In Z.-Nederl. nog bekend.
© 2007 INL. Artikel gepubliceerd in 1941.

[p. 131]
Kousvoeteling Lied.
Kousvoeteling maeckt so soeten gang.
(Oud lied van Adolijn.)
Willems. CXVIII.

http://gtb.ivdnt.org/iWDB/search?wdb=WNT&actie=article&uitvoer=HTML&id=M035199
https://www.dbnl.org/tekst/anth001uith01_01/anth001uith01_01_0046.php

IN T WOUD, H. VAN TICHELEN

IN T WOUD,

H. VAN TICHELEN

Wat doet gij, lieve kinders, alleen in ’t woud?
Wat stopt gij in uw voorschoot die takjes hout?
Kindjes, zo jong, zo klein,
Zegt mij toch: waar gaat gij heen?
Zijt gij in dit bos dan niet bang, alleen?

– Wij moeten met ons beiden om brandhout gaan;
Daar steekt ons lieve Moeke de stoof mee aan.
Moeke warmt de oven rap,
Moeke maakt ons gortepap.
En wij slokken ze op met een lekkere… hap!

– Zegt, kinders, komt gij morgen niet weer in t woud?
Dan help ik takjes zoeken en draag uw hout.
– Dank u zeer, maar ’t kan niet zijn;
Neen, al zijn wij nog zo klein,
Wij doen ’t liever zelf, als ’t voor Moe mag zijn!

(Uit: Van een kleine wereld)

nieuwjaarskaart zonder datum en postzegel jaar 19xx