Auteursarchief: jmaadewilde

Kerseboompje Poëzie voor kinderen.

KERSEBOOMPJE

Al wie graag wil kersen eten,
Moet een zonnig plekje weten,
Moet een kersepit bezitten,
Moet een mullig kuiltje spitten,
Moet er losse grond op strooien,
Moet het pitje laten schieten,
Moet het nu en dan begieten,
Moet het plantje goed beschutten,
Moet het met een stokje stutten,
Moet het recht omboog doen groeien,
Moet het tijdig enten, snoeien;
Als men ’t zo behandeld heeft,
Zeker dat het kersen geeft.

verstuurd 1907 semeuze5 Nieuwjaarskaartje verstuurdjk401

 

In de tuin. Poëzie voor kinderen

IN DE TUIN

Klein, klein kleuterje,
wat doe je in mijn hof?
Je plukt er al de bloempjes af,
je maakt bet veel te grof.
Mamaatje die zal kijven,
Papaatje die zal slaan,
klein, klein kleutertje,
laat al de bloempjes staan.

 

kaartje verstuurd 1907 (zie stempel)

Raadsels Poëzie voor kinderen

Bij ’t beieren
is ’t zoeken
in alle hoeken
naar eieren.
(uarvj)

’t Is een boom die buiten groeit,
’t is een boom die binnen bloeit.
(uiooq#ia)

Hij komt maar eens per jaar,
bij brengt ons bij elkaar
bij drank en een sigaar
en is op één dag klaar.
(.ivvTtnnalN)

Langs de weg of op bet dak,
altijd belaân met pak en zak,
gewikkeld in een lange frak,
kent hij als heilige goed zijn vak.
(wvfl’Ja$U!g)

Wie is toch die heilige man,
wiens voorbeeld moeilijk dienen kan?
Want deed je even mild als hij,
je moeder was bepaald niet blij.
(uuzz az/i uaivv$uzg)

Pasen
Kerstboom
Nieuwjaar
Sinterklaas
Sint Maarten die zijn mantel halveert

1907oud5ct Nieuwjaarskaartje verstuurd 656hoefijzer

Raadsels poëzie voor kinderen

RAADSELS
Ze kwamen mee naar Bethlehem
met mirre, wierook en goud.
Ze hadden een vriend maar beten hem,
Jezus’ geboorte liet ze koud.
(ua1oo/11/a2utvX)

Ze hadden geen hete soep gegeten,
ze hadden niet aan de zon gelikt,
ze hadden geen gloeiende kooltjes geslikt,
hoe zouden die heilige lap es heten?
(u2ia$ruzJ Jo ua’uos a’unA)

Als ’t vuurtje zegt: Kom, zit wat,
als ’t bedje zegt: Blijf nog wat,
als de kooltjes in de haard
trekken als een paard.
(‘ uo4VrJrn91a,v1zo)

t Is kleiner dan een muis,
niet groter dan een kruis,
’t komt eens per jaar in huis
en het maakt geen gedruis.
(‘z’pruaoaissV qo aT in.rX)

 

de oplossing: heb je er geen één gevonden niet erg ik ook niet
kameelvlooien
vurige tongen op Pinksteren
oudejaarsavond
kruisje van aswoensdag

verstuurd 1907 gr5ctNieuwjaarskaartje iris

 

OUDE BEKENDEN Paul van Ostaijen

OUDE BEKENDEN
Paul van Ostaijen
1896-1928

Rommelen rommelen in de pot
waar is Klaas en waar is Zot
Zot is in het stalleke
in bet stalleke van Bethleëm
bij bet Kerstekind

Rommelen rommelen in depot
waar is Klaas en waar is Zot
Klaas zoekt naar het stalleke
naar bet stalleke van Bethleëm
naar bet Kerstekind

Rommelen rommelen in de pot
wat doet Klaas en wat doet Zot
op een zucht zet Zot de deur
van het stalleke
zo vindt Klaas zijn weg
naar bet stalleke
naar het Kerstekind

Dank zij Zot
zijn Klaas en Zot beiden in bet stalleke
bij het Kerstekind
rommelen rommelen in depot

‘Verzameld Werk – BertBakker B. V., Den Haag, 1952-1956.
1906oud5ctgrNieuwjaarskaartje verstuurdparis505

DE KERSTBOOM Martinus Nijhoff


DE KERSTBOOM
Martinus Nijhoff
1894-1953


De kaarsen branden tussen mandarijnen,
Sneeuwsterren, speelgoed en gekleurde noten.
De kind’ren zingen, en de dauw der grote
Ogen beweegt en blinkt in ’t trillend schijnen.

Hoor hoe ze zingen: “Nu zijt wellekome” –
‘k Voel moeders hand weer die de mijne houdt,
En huiver bij de geur van ’t schroeiend hout
Als toen ik zong: ” Gij zijt van ver gekomen .

En daar staat weer de stal van Bethlehem,
Sneeuw op bet dak en licht door rode ramen ! –
– Moeder, wij waren veel te lang niet samen,
– Ik heb bet lied vergeten met uw stem.

Zij strijkt weer door mijn haar en zegt: “Ach jongen,
‘leder jaar dat je er niet bent bij geweest,
‘Meende ik je stem te horen, hier op ’t feest,
‘Vlak naast me en wenend als de kind’ren zongen

‘Vormen’- Van Dishoeck, Bussam, 1924.

1906groen5ctNieuwjaarskaartje verstuurds261

Joel Willem Gijssels

JOEL
Willem Gijssels
1875-1945

Gezongen, gesprongen op trommel en fluit,
Wie longen heeft, die maakt geluid,
Wie benen, steek zijn benen uit,
Eer ’t varken komt met zijne snuit.
Dan is ’t vertelsel uit!

Kersavond ! kersavond ! En laat ons nog eens gaan
En laat ons rond de keersjes gaan
Die in de boom te branden staan.
Kersavond ! En laat ons nog eens gaan!
En laat ons rond de kerstboom gaan

Tot ’t laatste licht is uitgegaan!
Kersavond ! kersavond!
Gezongen, gesprongen en zonder ons te spoên!
Het varken is geslacht te noen;
Zijn snuit heeft dus geen slot te doen
Aan ons gejoel, gejuich, gezoen!

Liederen -Janssens, Kersavond ! kersavond! Antwerpen, 1927.
1906gpostNieuwjaarskaartje verstuurdvbc3034sazerac