Auteursarchief: jmaadewilde

DIN-DON-DIJNE

Een engel lief met goudblond haar,
din-don-dijne,
maakt kindje zijn blank wiegje klaar,
troetelt en lacht,
schommelt zo zacht,
dat kindje rustig blijft.

En gonzend komt een kleine vlieg,
din-don-dijne,
en dringt maar stout tot in de wieg,
kittelt terstond
neusje en mond,
dat kindje onrustig wrijft.

Er vliegt een duifje over I t veld,
din-don-dijne,
en komt naar I t kindje heengesneld,
streelt hem de wang,
koost het zo lang,
dat kindje gapen moet

Er vloeit een beekje door het net,
din-don-dijne,
en I t zingt ons kindje een ruisend lied,
zingt het zo graag,
zingt het zo traag,
dat kindje slapen moet.

Kinder- en Wiegeliederen – Leven, Lieven en Zingen -J. Vuylsteke, Gent, 187,

nieuwjaarskaartje verstuurd rond 1910 fr 10 ct semeuze veloute 91

VAN HET STERREKIJN Gentil Theodoor Antheunis

VAN HET STERREKIJN
Gentil TheodoorAntheunis
1840 1907

Een sterre hoog aan de hemel blonk…
Mijn kindje wou, dat ik hem ze schonk.
Slape doe!
Oogjes toe
Susa nina, susa soem!
Het sterrekijn is een hemelbloem.

Als hier in ’t veld het bloempje klein
prijkt ginds de ster in het hemelplein.
Slape doe!
Oogjes toe
Susa nina, susa soem!
Het sterrekijn is een hemelbloem.

En of gij lacht en of gij krijt,
‘k kan haar niet plukken, ze is veel te wijd.
Slape doe!
Oogjes toe
Susa nina, susa soem!
Het sterrekijn is een hemelbloem.

Een engel daalde uit de ster gezwind
en fluisterde stil tot ons zoete kind:
‘Slape doe
“Oogjes toe!
‘Susa nina, susa soem!
“Het sterrekijn is een hemelbloem.

“Maar, kindje, zie niet naar omhoog,
‘twee sterretjes blinken in moeders oog.
“Slape doe!
“Oogjes toe!
‘Sus nina, susa soem!
“De moederliefde is een hemelbloem

“En als uw moeder haar kindje kust,
“De sterretjes glanzen van louter lust.
“Slapedoe!
“Oogjes toe!
‘Susa nina, susa soem!
‘De moederkus is een hemelbloem.”

Half slapend stak het kindje toen
zijn lippetjes uit naar moeders zoen.
Slape doe!
Oogjes toe!
Susa nina, susa soem!
Het kind is moeders hartebloem

Kinder- en Wiegeliederen’ – ‘Leven, Lieven en Zingen’ -J. Vuyisteke, Gent, 1879.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gentil_Theodoor_Antheunis
nieuwjaarskaartje 1910 fr 10 ct semeuze eas 6

MOEDERS SLAOPLIEDEKE (dialect)

MOEDERS SLAOPLIEDEKE

PaterBernardus van Meurs
1835-1915

Het zunneke is er al ondergegaon;
Het maontje klimt langzaom umhoog,
En tuurt, koekeloerend deur ’t loof van de laon,
Naor binnen met vriendelik oog;
Het vraogt of de kiendjes naor bed zin gebracht,
En zeit tot ons jungske: slaop wel, goeje nacht!

De vleugeltjes zingen en vliegen nie meet,
Ze sluumren ien ’t gruun van de boom’,
De kupkes gedekt onder vleugel en veer,
En dromen ‘en lieflike droom;
De vleermuuskes fladdren en fluustren zacht:
’t Is tied veur ‘et jungske; slaop wel, goeje nacht!

Alle eendekes zwemmen ien ’t waoter nie meet,
Ze hompelden kwakkend naor ’t hok;
Het haontje riep kukelekuu ! nog ‘en keer
En goeng met de kiepkes op stok;
De kikkertjes kwaoken ien ’t lies van de gracht
Hun lied veur ‘et jungske: slaop wel, goeje nacht

Slaop wel, goeje nacht ! roept ‘tjungske hun toe
Met dat ie ien ’t kribbeke stapt;
Dan kriegt ie op ’t veurheufd ‘en kruuske van moe,
Een kus op ‘et munje dâ ’t kiapt;
Gods Engeltje houdt bij zien bedje de wacht:
Tot mergen, mien jungske; slaop wel, goeje nacht

Kriekende Krietshe’- 1879.

Nieuwjaarskaartje 1910 1523 fox gpost

Doe, doe, kindje, doe – Douw, douw, deine kwam van Brugge – Douw, douw, kindje douw,

Doe, doe, kindje, doe,
slaap en doe je oogjes toe.
Heb je geen vaak, je moet niet slapen,
heb je geen honger, je moet niet gapen,
doe, doe, kindje doe,
slaap en doe je oogjes toe.

Douw, douw, deine kwam van Brugge
met de pappot op zijn rugge,
met de wiegband in de hand,
zo kwam douw, douw, deine in ’t land.

Douw, douw, kindje douw,
slaap en doe je oogjes toe,
te avond gaan we bloempap eten
van zijn meetjes varekoe.

vareko
die doorgemolken wordt
en niet bevrucht wordt

nieuwjaarskaartje verstuurd 1910 10ct semeuze fr cice 4823

Trezetje, mijn bezetje – Douw, douw, kindeke

Trezetje, mijn bezetje,
wanneer kom je naar huis,
te avond rond ten achten
want vroeger is ’t niet pluis.
’t Maantje dat zal schijnen,
’t trommetje zal slaan,
het is tijd dat Trezetje
naar haar bed moet gaan.

Douw, douw, kindeke,
’t papke staat in ’t spindeke,
moederke is naar Domino,
vaderke is naar Slingerpoot
om een korfke wittebrood,
daarvan wordt ons kindeke groot,
te Mechelen aan de groene poort
om een korfke rapen:
zo gaat ons kindeke slapen.

nieuwjaarskaartje verstuurd 1910 10ct fr semeuze on vit de souvenirs et d’esperance

En als ons kindje braaf zal zijn -Kindeke, mijn hartedief,

En als ons kindje braaf zal zijn,
dan gaan we zondag wandelen,
dan kopen we koekjes van marsepein
en suikerbollen met amandelen.
Suiker zo zoet
voor ’t kindje goed,
en marsepein
voor ‘ t kindje klein.

Kindeke, mijn hartedief,
waarom ben je toch zo lief,
je gezichtje staat vol sproeten,
je haartjes zijn van koperdraad
en toch is het jouw beeld alleen
dat altijd in mijn harte staat.

nieuwjaarskaartje verstuurd 1910 10ct fr semeuze 1005